Friday, November 4, 2011

Sagot ng Pinoy

This is for the Tagalog speakers amongst you. I received this from a friend, and I thought I should pass it along. :)

Pinoys are really one of a kind... nagkakaintindihan naman din.SAGOT NG PINOY

Ang Pinoy hindi tumama-tama ang sagot kahit maayos ang tanong...

Q: Kumain ka na ba?
... A: Busog pa ako.

Q: Saan kayo galing?
A: Lumabas lang kami sandali.

Q: Paano mo ginawa 'yan?
A: Madali lang.

Q: Bakit wala ka kahapon?
A: Absent ako.

Q: Anong oras na?
A: Maaga pa.

Q: Nasaan ka na ba?
A: Malapit na ako. Wait lang.

Q: Magkano ito?
A: Mura lang.

Q: Kilala mo ba sya?
A: Bakit?

At...

Q: Saan nyo gusto kumain?
A: Kayo...

No comments: